VII Co 47/18

Sygn. akt VII Co 47/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna przeciwko dłużnikowi Ryszardowi Janusowi o egzekucję świadczenia pieniężnego w przedmiocie wniosku Komornika Sądowego o ustanowienie kuratora

postanawia

1. w celu dopilnowania praw osoby, której miejsce pobytu nie jest znane i której z powodu nieobecności nie można dokonywać doręczeń, na podstawie art. 928 k. p. c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Ryszarda Janusa , ostatnio zamieszkałego w Tyliczu przy ul Kazimierza Wielkiego 29A , kuratora w osobie radcy prawnego Zbigniewa Górki z Kancelarii Prawnej w Nowym Sączu ul Szwedzka 1 , 33-300 Nowy Sącz na potrzeby postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Macieja Szoskiego (sygn. akt Km 194/15).

2. zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o ustanowieniu kuratora poprzez zamieszczenie odpisu postanowienia na stronie internetowej tut. Sądu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynica- Zdrój przez okres dwóch tygodni.

Rejestr zmian dla: VII Co 47/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d