VII Co 350/17

Sygn. akt VII Co 350/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich przeciwko dłużnikowi Łukaszowi Bukowskiemu o egzekucje z nieruchomości prowadzona przez Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Macieja Szoskiego, w przedmiocie wniosku Komornika Sądowego
o ustanowienie kuratora

postanawia

1. w celu dopilnowania praw osoby, której miejsce pobytu nie jest znane i której z powodu nieobecności nie można dokonywać doręczeń, na podstawie art. 928 k. p. c.
ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Thomasa Coquilleau, współwłaściciela nieruchomości objętej Kw NS1M/00029784/6 , kuratora w osobie radcy prawnego
Zbigniewa Górki z Kancelarii Prawnej w Nowym Sączu ul Szwedzka 1 , 33-300 Nowy Sącz na potrzeby postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Macieja Szoskiego (sygn. akt Km 700/16).
2. zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie odpisu postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez okres dwóch tygodni.

Rejestr zmian dla: VII Co 350/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Klimek
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d