Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Nazwa: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 22.10.2018 r. Nr G-073-29/18 na wykonanie prac restauracji konserwacji spisów osobowych
  Oznaczenie postępowania: G-073-29/2018
  Czytajwięcejo:
 • Oddział Centralnej Informacji KRS

  Przy V Wydziale Gospodarczym działa Oddział Centralnej Informacji KRS, (pokój 1-12) który wydaje:

  Czytajwięcejo:
 • IX Nsm 113/18

  sygn. akt IX Nsm 113/18

   

  Z A R Z Ą D Z E N I  E

  Przewodniczący IX Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu  w dniu 15 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sabiny Lewandowskiej przy uczestnictwie Adama Stelmacha o pozbawienie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 510 § 2 kpc 144 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc


  zarządza:

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE A-0212-3/18

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

   i  Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu

  z dnia 15 października 2018 r.

   

  Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / tj. Dz. U. z 2018, poz. 23 ze zm./ w  związku   z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin  urzędowania sądów  powszechnych / Dz. U. 2015, poz. 2316 ze zm. /

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 52/17

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 52/17 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Kostrzewy, Krzysztofa Kostrzewy, Beaty Anioł, Lucyny Krokowskiej, Iwony Kostrzewy, Jolanty Badowskiej o stwierdzenie nabycia przez

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć