Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Sygn. akt I Ns 938/14

  Sygn. akt I Ns 938/14


  Ogłoszenie


  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 października 2014

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 297/15

  Sygn. akt I Ns 297/15

  P O S T A N O W I E N I E

   

  Dnia 12 marca 2015 roku

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

  w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Łopalewskiego

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 1332/14

  Sygn. akt I Ns 1332/14

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu wszczęto postępowanie z wniosku kuratora o sygn.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 343/14 toczy się postępowanie z wniosku Józefy Janus o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię własności nieruchomości położonej w Mszalnicy, obręb nr 0004, woj. małopolskie stanowiącej się dz. ew. nr: 996 o pow. 0,59 ha (powstałej z pgr 1717 o pow. 0,4629 ha

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 315/15

  Sygn. akt I Ns 315/15

  OGŁOSZENIE


  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w sprawie z wniosku Barbary Legutko sygn. akt Ns 315/15, postanowieniem z dnia 27 maja 2015 r. zostało wydane zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu kwoty 0,50 złotych

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 1049/15

  OGŁOSZENIE


  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 1049/15

   

  Czytajwięcejo:
 • Ns 681/16

  Sygn. akt Ns 681/16

  POSTANOWIENIE


  Dnia 13 czerwca 2016r.

   

  Sąd  Rejonowy  w  Nowym  Sączu  Wydział  I  Cywilny
  w składzie następującym:
  Przewodniczący: SSR Rafał Hevler
  po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016r. w Nowym Sączu
  sprawy z urzędu
  przy uczestnictwie Kunegundy Dąbrowskiej, Adrianny Gabryś, Irenerusza Gabrysia, Mirosława Gabrysia, Sławomira Gabrysia i Teresy Gabryś
  o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe