Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 1463/15

  Sygn. I Ns 1463/15

  OGŁOSZENIE


  rzed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1463/15 toczy się postępowanie z wniosku Bogusławy Dudy przy uczestnictwie Lidii Bąk, Elżbiety Cięciel, Alicji Jezierski, Danuty Kolasa, Heleny Kulig, Jana Kuliga, Józefa Kuliga, Wandy Kumor, Gminy Chełmiec i Skarbu Państwa Starosty Nowosądeckiego o stwierdzenie, że Stanisław Kumor s. Jana i Marii oraz Wiktoria Kumor c. Józefa i Anny nabyli na podst. art. 1 ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dniem 4 listopada 1971r. nieodpłatnie, z mocy prawa, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej" ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 321/18

  Sygn. I Ns 321/18

  OGŁOSZENIE


  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns 321/18  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Elżbiecie Szkaradek" ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 169/18

  Sygn. Ns 169/18

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 169/18 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Wielgus przy uczestnictwie Ryszarda Sowy, Jerzego Sowy, Haliny Wiśniewskiej, Krzysztofa Sowy, Marii Kuzery, Marzeny Czuk, Doroty Pedrycz, Marioli Ciastoń, Renaty Żarowskiej o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia przez Katarzynę Sowę z dniem 04.11.1971 r. własności nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 204/1 ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 319/18

   OGŁOSZENIE

   

   „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns  319/18 został złożony przez Marka Górkę działającego imieniem małoletniego Karola Górka- wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Górka PESEL 60042013750, zmarłym w dniu 23 marca 2917r.  w Nowym Sączu, ostatnio zamieszkałym w Nowym Sączu przy ul. Barskiej 140 b. ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 938/17

  OGŁOSZENIE  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 938/17 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Cisowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Franciszka i Helenę Cisowskich stanowiących min. działki ew. nr 169 obr. Librantowa, Gmina Chełmiec  o pow. 0,57 ha powstałej z pgr 684/41 z LWH 273 gm. kat. Librantowa i p

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 940/17

  Sygn. akt I I Ns 940/17

  Ogłoszenie

   

  „Prawomocnym postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w sprawie o I Ns 940/17 z wniosku Gminy Łącko przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Józefa Byniowskiego, Józefy Faltyn, Anny Byniowskiej, Rozalii Byniowskiej, Jana Dudy s. Józefa i Anny, Zofii Duda i Jana Dudy reprezentowanych przez kuratora, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 3.546,96 zł, w tym: " ...

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

   

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w sprawie z wniosku Miasta Nowy Sącz  sygn. akt Ns 702/12, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013r

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Ns 240/13


  Postanowienie

  Dnia 22 kwietnia 2014r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny
  w składzie:

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE I Ns 39/14

  I Ns 39/14


  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z wniosku Mirosława Cabana sygn. akt I Ns 39/14, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014r.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe