I Co 1805/17

Postanowienie

                                                                                                                                                  

Dnia 15 stycznia 2018r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny

w składzie

Przewodniczący SSR Rafał Hevler

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu  

o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Jerzego Wełniaka i Lucyny Wełniak w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Sączu – Annę Cieślikowską do sygn. akt KM 651/17

postanawia

I. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Jerzego Wełniaka i Lucyny Wełniak kuratora w osobie adw. Łukasza Ruchały prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Nowym Sączu przy ul. Klementyny Hoffmanowej nr 3;
II.  zobowiązać kuratora do złożenia sprawozdania do 31 marca 2018r. i składania kolejnych sprawozdań do 31 marca każdego kolejnego roku oraz po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Rejestr zmian dla: I Co 1805/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d