ZARZĄDZENIE A-0212-2/15

ZARZĄDZENIE  A-0212-2/15

 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu

z dnia 14 kwietnia 2015r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a, art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2015, poz. 133/ w związku z § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych / Dz. U. z 2014., poz. 259/, oraz z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  / Dz. U. z 2014r., poz.1502 ze zm./

zarządza się co następuje :

 

§ 1

Ustala się:

 

1. dzień 14 sierpnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu  Rejonowego w Nowym Sączu  - za święto 15 sierpnia 2015r. r. przypadające w dniu wolnym od pracy,

 

2. dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w  Nowym Sączu - za święto 26 grudnia 2015r. przypadające w dniu wolnym od pracy

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego  w Nowym  Sączu .

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE A-0212-2/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Joanna Rogóz
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-04-14
Publikacja w dniu:
2015-04-14
Opis zmiany:
b/d