Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 366/18

  Sygn. akt I Ns 366/18

  OGŁOSZENIE

   

             „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny pod sygn. akt Ns 366/18 został złożony przez Izabelę Kubik, która nabyła na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza spadek po swoim ojcu Romanie Stanisławie Wiktor s. Stanisława i Janiny," ...

  Czytajwięcejo:
 • IX Nsm 113/18

  sygn. akt IX Nsm 113/18

   

  Z A R Z Ą D Z E N I  E

  Przewodniczący IX Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu  w dniu 15 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sabiny Lewandowskiej przy uczestnictwie Adama Stelmacha o pozbawienie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 510 § 2 kpc 144 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc


  zarządza:

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 52/17

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 52/17 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Kostrzewy, Krzysztofa Kostrzewy, Beaty Anioł, Lucyny Krokowskiej, Iwony Kostrzewy, Jolanty Badowskiej o stwierdzenie nabycia przez

  Czytajwięcejo:
 • VII C 188/18

  Sygn. akt:  VII C 188/18


  ZARZĄDZENIE O USTANOWIENIU KURATORA

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Wspólnoty Mieszkaniowej Kraszewskiego 173 w Krynicy-Zdroju przeciwko Andrzejowi Opolskiemu, Małgorzacie Opolskiej o zapłatę

  zarządza:

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 451/18

  OGŁOSZENIE

    W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 451/18 zawisła sprawa z wniosku Stanisława Hajduga o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Krzyżak zmarłym w dniu 4 sierpnia 1975 r. w Siennej i ostatnio stale tam zamieszkałym. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 150/15

  OGŁOSZENIE 

              Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny zawiadamia o zezwoleniu na złożeniu do depozytu sądowego w sprawie z wniosku Miasta Nowy Sącz  sygn. akt I Ns 150/15 kwoty 5.538,00 zł jako świadczenia z tytułu odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 listopada 2014r. znak GB-III-

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 39/14

  OGŁOSZENIE 

               „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z wniosku Mirosława Cabana sygn. akt I Ns 39/14, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014r. zostało wydane zezwolenie  na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu kwoty

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 364/18

  OGŁOSZENIE

   „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I  Wydziale  Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 364/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Bogdał przy uczestnictwie Zofii Bogdał, Haliny Michalczyk, Artura Jędruszka, Eweliny Jędruszek, Bożeny Czyżyckiej, Józefa Czyżyckiego, Piotra Hajduka ,Jana Pawlika, Agaty Nadolnik, Urszuli Różańskiej, Cecylii Zagaty, Jerzego Godlewskiego, Anny Kołodziejczyk, Henryka Czyżyckiego o stwierdzenie, że Maria Bogdał córka Stanisława i Heleny oraz jej zmarły mąż Andrzej Bogdał syn Andrzeja i Anny nabyli na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dniem 4 listopada 1971r. nieodpłatnie, z mocy prawa, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej:

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 625/17

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 625/17 toczy się z wniosku Jerzego Myjaka postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości objętej Lwh 88 gm. kat. Zagorzyn, położonej w Zagorzynie, gmina Łącko,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 957/17

  Sygn. akt I Ns 957/17

  OGŁOSZENIE

    „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Romana Nowaka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez Romana Nowaka" ...

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe