I Ns 562/16

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 562/16 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Michalik i Adama Sobczyka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziałów po ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w Nowym Sączu, stanowiącej część działki ew. nr 65/3 w obr. 74, obj. KW nr NS1S/00047033/4.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Eleonory Świdzińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione”. 

Rejestr zmian dla: I Ns 562/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d