I Ns 1098/17

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn.akt I Ns  1098/17 został złożony przez Teresę Batosz wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Jerzym Batosz, s. Kazimierza i Janiny, Pesel 74093017090, zmarłym 21 października 2017r.  ostatnio zamieszkałym w Gaboniu, nr 183.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 1098/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d