I Ns 1022/17

OGŁOSZENIE

 W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  pod sygn. akt Ns 1022/17 został złożony  przez Lucynę Zelek, Zofię Waligórę, Małgorzatę Stosur, Barbarę Krzyżak, Jana Gierałta, którzy  nabyli na podstawie ustawy  i zgodnie z postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku  Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z 27 września 2017r. sygn. INs 574/17  spadek po swoim ojcu  Stanisławie  Gierałcie PESEL 25060508255, zmarłym 7 marca 2017r. w Michalczowej ostatnio zamieszkałym w Michalczowej  - wykaz  inwentarza na urzędowym formularzu.

         Ze złożonym wykazem  inwentarza może się zapoznać każdy , kto taką potrzebę  dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego kto  uprawdopodobni, że jest  spadkobiercą, uprawnionym  do zachowku lub zapisobiercą, albo  wykonawcą  testamentu  lub wierzycielem  mającym pisemny dowód należności przeciwko  spadkodawcy  sąd spadku  wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 1022/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d