Aktualności

Artykuły

 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

  1. W miesiącu paźdzerniku 2018 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 1 i 2 października 2018 r.

   

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego

  Uprzejmie informujemy, iż  na dzień 06 kwietnia 2018 r. przewidziano  termin otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr Juliana Smolika 1.

  W związku  z koniecznością  dokonania  niezbędnych przygotowań z tym związanych - w tym dniu  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu będzie przyjmował interesantów  do  godziny 12.30.

  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - 19-25 lutego 2018r.

  W  dniach 19-25 lutego 2018r. odbędzie się "Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem". Dodatkowe informacje znajdują się na zamieszczonym plakacie i ulotkach.

  Czytajwięcejo:
 • Przeprowadzka

  Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. rozpocznie się przeprowadzka Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu do nowej siedziby przy ul. dr Juliana Smolika 1 w Nowym Sączu. Będą do niej sukcesywnie, wg przedstawionego poniżej harmonogramu, przenoszone wydziały: I Cywilny, II Karny wraz z Sekcją ds. Wykonania Orzeczeń, III Rodzinny i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczy oraz VI Ksiąg Wieczystych. Przenoszone będą również Oddziały Administracyjny i Finansowy.

  Czytajwięcejo:
 • PWSZ

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2017 r. pomiędzy Sądem  Rejonowym w Nowym Sączu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  w  Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie o współpracy.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

   

  1. W miesiącu październiku 2017 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 2 i 3 październik 2017 r.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Wydziały Zamiejscowe

  Uprzejmie informujemy,  iż pisma  procesowe w sprawach prowadzonych w  Wydziałach  Zamiejscowych  Sądu  Rejonowego w Nowym Sączu  
  z siedzibą w Muszynie tj:

  Czytajwięcejo:
 • Obywatelski Sędzia Roku

  Uprzejmie informujemy, iż zwycięzcą  trzeciej edycji plebiscytu na obywatelskiego Sędziego Roku został Pan Sędzia Bartosz Łopalewski z V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi.

  Informacja o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi.


  W związku z powołaniem z dniem 12 czerwca 2017 roku Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162),

  Czytajwięcejo: