Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 225/18

  Sygn. akt I Ns 225/18

    P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 30 marca 2018r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie:

  Przewodniczący SSR Rafał Hevler

  po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 225/17

  Sygn. akt I Ns 225/17

  Z A R Z Ą D Z E N I E

  Dnia 30 marca 2018r.

  Przewodniczący: Rafał Hevler 

  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat

  Dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej tylko do dnia 30 czerwca 2018r.

  Po dniu 30 czerwca 2018r dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej nie będzie skuteczne (braku możliwości ich wykorzystania po tym terminie).
  Nie przewiduje się możliwości zwracania zakupionych znaków.
  Czytajwięcejo:
 • Otwarcie Nowego Budynku Sądu

  W Nowym Sączu  w dniu 06 kwietnia 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. W wydarzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik.

   

  Wszystkich zaproszonym gościom składamy podziękowanie za udział w uroczystości.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 24/18

  Sygn. akt I Ns 24/18

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 26 lutego 2018 r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie:

  Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski

  po rozpoznaniu 26 lutego 2018 r. w Nowym Sączu 

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Tomasza Jarzębiaka

  o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym Wojciechu Stefańskim

  postanawia:

   

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć