Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 1007/17

  OGŁOSZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Oleksego i Weroniki Oleksy, sygn. akt I Ns 1007/17, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 233/17

  OGŁOSZENIE

   

            „          „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 233/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Talarczyk przy udziale Marii Koza, Józefy Ćwik, Stefanii Jeżewskiej, Józefa Dudka, Zofii Pietrzak, Kazimiery Wolak, Aleksandry Plata, Zdzisława Dudka, Aleksandry Patoła, Ewy Uszyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Krupnik z domu Ślaga, c. Józefa i Anny z domu Borzęckiej, ur. 11 maja 1918 r. w miejscowości Łukowica, zmarłej 30 października 2004 r. w Nowym Sączu....

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 489/17

  OGŁOSZENIE

   

            „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 489/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Gonciarz z udziałem Władysława Klimeckiego, Stanisława  Klimeckiego,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 597/17

  sygn. akt INs 597/17

  Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 18 września 2017 roku, sygn. akt I Ns 597/17 zezwolił Izabelli Plata i Edycie Grzyb na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości położonej w Nowym Sączu, objętej Kw NS1S/00048032/4, przy czym kwota ta może zostać wypłacona spadkobiercom Weroniki Nowak, z d. Giza na ich wniosek.

   

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1193/11

  Ogłoszenie


  „Sąd Rejonowy w Nowym Sączu , Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 21 maja 2014 roku, sygn. akt I Ns 1193/11 zezwolił Nowosądeckiemu Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu na złożenie do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

   

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w sprawie z wniosku Miasta Nowy Sącz  sygn. akt Ns 702/12, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013r

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Ns 240/13


  Postanowienie

  Dnia 22 kwietnia 2014r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny
  w składzie:

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE I Ns 39/14

  I Ns 39/14


  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z wniosku Mirosława Cabana sygn. akt I Ns 39/14, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014r.

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 938/14

  Sygn. akt I Ns 938/14


  Ogłoszenie


  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 października 2014

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe