Oddział Finansowy

18 53 17 216

18 53 17 217

18 53 17 218

 

Kasa

 

18 53 17 218

 

Główny Księgowy

Maria Bodziony

18 53 17 215

 

Właściwość Oddziału:

  • opracowywanie projektu budżetu sądu rejonowego,
  • wykonywanie budżetu sądu rejonowego,
  • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,
  • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.

 

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy