Nierozstrzygnięte

Artykuły

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 10.01.2018 r.

  Nazwa: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 10.01.2018 r. Nr G-073-3/18 „na prace remontowe po wyprowadzeniu wydziałów sądowych z pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Żeglarskiej 9a (ul. Mickiewicza 1) zgodnie z przedmiarem robót”.
  Oznaczenie postępowania: G-073-2/18
  Czytajwięcejo:
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 09.01.2018

  Nazwa: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 09.01.2018 r. Nr G-073-3/18 na: „Świadczenie usług asysty technicznej systemów wspomagających biurowość sądową wydziałów orzeczniczych oraz zespołów kuratorskiej służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu wraz z Wydziałami Zamiejscowymi w Muszynie”
  Oznaczenie postępowania: G-073-3/18
  Czytajwięcejo: