II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Kierownik Zespołu

 

 

Małgorzata Hebda

 

18 53 17 380

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
II Zespół Kuratorów Zawodowych ds. Rodzinnych
ul. Żeglarska 9a
33-300 Nowy Sącz

 

 

Sekretariat
II Zespołu Kuratorów
ds. Rodzinnych
tel. 18 53 17 381
fax. 18 53 17 386
Pokój 11

 

Kurator zawodowy Dni dyżurów Godziny dyżurów Telefon Pokój

Kierownik Zespołu
Małgorzata HEBDA

kierownikzespol2@nowysacz.sr.gov.pl

wtorek,

czwartek

800 - 1500 18 53 17 380 11a
Bogusław KUZAK

wtorek,

czwartek
800 - 1500 18 53 17 382 02
Beata STARZYK

poniedziałek,

środa

800 - 1500 18 53 17 382 02
Bernadetta KUNZ

środa,

piątek

800 - 1500 18 53 17 383 03
Artur KOBOS

poniedziałek,

czwartek

800 - 1500 18 53 17 383 03
Maria KOCHANIK

poniedziałek,

środa

800 - 1500 18 53 17 384 04
Witold MRÓZ

wtorek,

piątek

800 - 1500 18 53 17 384 04
Joanna BEDNAREK

poniedziałek,

czwartek

800 - 1500 18 53 17 385 05
Monika MRZYGŁÓD

wtorek,

piątek

800 - 1500 18 53 17 385 05

 

 

Właściwość rzeczowa:

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm),  a w szczególności:

  • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • wykonywanie orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny Rodzinny i Nieletnich
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleconych przez sąd lub sędziego
  • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych
  • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
  • występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka,
  • udzielaniu podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych;
  • kontrolowaniu zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy;
  • udział w ustalonych przez Sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
  • kierowanie i praca w ośrodku w ośrodku kuratorskim

 

Rejestr zmian dla: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d