Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 225/18

  Sygn. akt I Ns 225/18

    P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 30 marca 2018r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie:

  Przewodniczący SSR Rafał Hevler

  po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 225/17

  Sygn. akt I Ns 225/17

  Z A R Z Ą D Z E N I E

  Dnia 30 marca 2018r.

  Przewodniczący: Rafał Hevler 

  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2018r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 24/18

  Sygn. akt I Ns 24/18

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 26 lutego 2018 r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie:

  Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski

  po rozpoznaniu 26 lutego 2018 r. w Nowym Sączu 

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Tomasza Jarzębiaka

  o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym Wojciechu Stefańskim

  postanawia:

   

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 922/17

  Sygn. akt I Ns 992/17

   

  POSTANOWIENIE

   

  Dnia 11 stycznia 2018 r.

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

   

  Przewodniczący: SSR Joanna Szoska

   

  po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Gminy Stary Sącz

  uczestnictwie nieznanych spadkobierców Franciszka Korony, Aleksandra Korony, Wawrzyńca Korony i Agnieszki Korony  

  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 92/18

  Sygn. akt I Ns 92/18

   

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn. akt I Ns  92/18 został złożony przez Tomasza Górkę działającego imieniem małoletnich dzieci Sebastiana Górki i Oliwii Górki - wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Górka PESEL 60042013750, zmarłym w dniu 23 marca 2917r.  w Nowym Sączu, ostatnio zamieszkałym w Nowym Sączu przy ul. Barskiej 140 b. ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 940/17

  Sygn. akt I I Ns 940/17

  Ogłoszenie

   

  „Prawomocnym postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w sprawie o I Ns 940/17 z wniosku Gminy Łącko przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Józefa Byniowskiego, Józefy Faltyn, Anny Byniowskiej, Rozalii Byniowskiej, Jana Dudy s. Józefa i Anny, Zofii Duda i Jana Dudy reprezentowanych przez kuratora, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 3.546,96 zł, w tym: " ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 687/17

  Sygn. akt I Ns 687/17

  Ogłoszenie

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, pod sygn. akt I Ns 687/17 toczy się postępowanie z wniosku Emilii Freindl-Bieniek przy uczestnictwie Daniela Freindla o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Skoczniu s. Stefana i Marii z domu Sambak, ...

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 693/17

  P O S T A N O W I E N I E

  „Postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w sprawie o I Ns 693/17 z wniosku Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Adama Liber s. Stanisława i Ludwiki reprezentowanych przez kuratora zezwolił wnioskodawcy ..."

  Czytajwięcejo:
 • Ns 212/16

  OGŁOSZENIE


             Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 212/16 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Muchy przy udziale Ewy Bochenek, Genowefy Kurzydło, Mateusza Mikołajczyka, Moniki Mikołajczyk,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

   

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w sprawie z wniosku Miasta Nowy Sącz  sygn. akt Ns 702/12, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013r

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe