Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • I Ns 396/15

  Sygn. akt I Ns 396/15

  Ogłoszenie

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 396/15 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Fornagiel przy uczestnictwie Haliny Kawik, Ireny Cisowskiej, Elżbiety Szczyrby, Marii Kulig, Pawła Kuliga, Anety Jarosz, Barbary Tyrkiel, Bronisławy Kowal, Jana Kuliga, Aliny Leśniak, Katarzyny Kowacz, Ryszarda Kuliga, Renaty Kulig, Rafała Kowacza, Pawła Fornagiela, Ireny Szkaradek, Anny Fornagiel, Małgorzaty Baran, Ryszarda Fornagiela, Andrzeja Fornagiela, Bogusława Fornagiela, Patrycji Fornagiel i Sabiny Fornagiel o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie:

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 888/17

  Sygn. akt I Ns 888/17

  Postanowienie

    Dnia 26 stycznia 2018 r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

  w składzie: SSR Maria Reśko

  po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Powiatu Nowosądeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

  o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 693/17

  P O S T A N O W I E N I E

  „Postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w sprawie o I Ns 693/17 z wniosku Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Adama Liber s. Stanisława i Ludwiki reprezentowanych przez kuratora zezwolił wnioskodawcy ..."

  Czytajwięcejo:
 • I Co 1805/17

  Postanowienie

                                                                                                                                                    

  Dnia 15 stycznia 2018r.

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny

  w składzie

  Przewodniczący SSR Rafał Hevler

  po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018r. w Nowym Sączu

  na posiedzeniu niejawnym

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 988/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 12 stycznia 2018 roku.

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba 

  Protokolant: prot. sąd Paulina Polecka

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1022/17

  OGŁOSZENIE

   W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  pod sygn. akt Ns 1022/17 został złożony  przez Lucynę Zelek, Zofię Waligórę, Małgorzatę Stosur, Barbarę Krzyżak, Jana Gierałta, którzy  nabyli na podstawie ustawy  i zgodnie z postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku  Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z 27 września 2017r. sygn. INs 574/17

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 1098/17

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu I Wydziale Cywilnym do sygn.akt I Ns  1098/17 został złożony przez Teresę Batosz wykaz inwentarza spadku po Kazimierzu Jerzym Batosz, s. Kazimierza i Janiny, Pesel 74093017090,

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 292/17

  OGŁOSZENIE

   

   „W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale I Cywilnym do sygn. akt I Ns 292/17  zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Teresie Marii Pawłowskiej, c. Stanisława i Marii, ur.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 562/16

  OGŁOSZENIE

  Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 562/16 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Michalik i Adama Sobczyka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziałów po ½ części w

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 677/17

  I Ns 677/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 677/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Kmaka i Małgorzaty Kmak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej część działki ew. nr 738/3 obr. Kamionka Wielka nr 006, powiat nowosądecki, woj. małopolskie, dla której brak księgi wieczystej i Lwh. ...

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe