Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530

 
 • Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt:

w poniedziałek  od   8.00 do  18.00
od wtorku  do piątku od   8.00 do  15.30
 
W przypadku niemożności przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt  - interesanci przyjmowani są  przez sekretariaty sądowe Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczego, VI Ksiąg Wieczystych oraz  Sekretariat Sekcji  ds. Wykonania Orzeczeń:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
 
 • Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty sądowe Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie:

VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych:

poniedziałek od 8.00 – 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 – 15.00

 

 • Godziny przyjmowania interesantów przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (V Wydział Gospodarczy) oraz ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (VI Wydział Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie):

w poniedziałek od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

 • Godziny udostępniania interesantom akt ksiąg wieczystych VI Wydziału Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowego Wydziału  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie:
w poniedziałek od 12.00 do 15.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 12.00

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (ul. Pijarska 3) przy Sądzie Okręgowym

ul. Pijarska 3,  pokój nr 015

Tel: 18 44-82-138

fax.18 44-98-838

e-mail: pikrk@nowysacz.so.gov.pl

 

Przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek: 800 - 1800

wtorek-piątek 800 - 1530

 

 
 • Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

 

ul. Pijarska 3,  pokój 008

tel: 18 44-82-182,

fax: 18 44-82-192

Przyjmują interesantów:

- w poniedziałek do godziny 800-1800

- od wtorku do piątku 800-1530

 

e-mail: boi@nowysacz.so.gov.pl

 

Zamawianie akt sądowych e-mail: czytelnia@nowysacz.so.gov.pl

tel: (18) 44-82-184

 

Regulamin BOI

 

 
 • Kasa Sądu mieści się w budynku przy ul. dr Juliana Smolika 1 oraz w budynku Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie, ul. Kity 18, parter, pok. nr 1.

Godziny otwarcia kas:

 

w poniedziałek od 8.00 do 14.30 oraz od 15.00 do 17.30

od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasy czynne są w godzinach od 8.00 do 11.30.

Kasy Sądu są  nieczynne  w każdy  ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego.


 

 

 • W VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w pokoju Nr 028 (parter - budynek przy ul. Pijarskiej 3) oraz w X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Muszynie (ul. Kity 18, pok. 3) udostępnione są księgi wieczyste stronom w każdy dzień tygodnia:

 

w poniedziałek od godz. 1200 do 1500
od wtorku do piątku w godz. od 900 do 1200

 

 • Biuro podawcze dla wydziałów urzędujących przy ul. Pijarskiej 3 mieści się w budynku przy ul. Pijarskiej 3 w pok. nr 030 a na parterze
 • Biuro podawcze dla wydziałów urzędujących przy ul. Strzeleckiej 1a oraz Żeglarskiej 9a mieści się w budynku przy ul. Strzeleckiej 1a w pok. nr 0-22 a na parterze
 • Biuro Podawcze Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie mieści się w budynku przy ul. Kity 18a na parterze (drugi budynek)

 

Godziny przyjęć interesantów we wszystkich Biurach Podawczych:

w poniedziałek 800 do 1800
od wtorku do piątku 800 - 1510

 

W poniedziałek interesanci w  godzinach od 15.15  do 18.00  przyjmowani są:

 • w budynku Sądu przy ul. dr Juliana Smolika 1 -  przez pracownika Biura Obsługi Interesantów,
 • w Wydziałach Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie przez pracowników sekretariatów  Wydziałów: VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego  i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych.

 


 • Godziny sprzedaży znaków sądowych w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1A:
 
od poniedziałku do piątku 830 - 1400
w każdy ostatni dzień miesiąca 830 - 1130

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-20
Publikacja w dniu:
2017-10-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Joanna Rogóz
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-05-16
Publikacja w dniu:
2011-05-16
Opis zmiany:
b/d