Aktualności

Artykuły

 • Likwidacja Sekcji

  Z dniem 01 stycznia 2014 roku w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu zostaje zlikwidowana Sekcja do spraw wykroczeniowych i karnych uproszczonych, natomiast w jej miejsce zostaje utworzona Sekcja do spraw wykonywania orzeczeń.

  Czytajwięcejo:
 • Kasa

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 31.12.2013 ROKU
  KASA SĄDU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU BĘDZIE NIECZYNNA

  Czytajwięcejo:
 • Kampania „Pogódźmy się na Święta”

  Stowarzyszenie Mediatorów Polskich oraz organizacje zrzeszone w Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA po raz siódmy organizują Kampanię „Pogódźmy się na Święta”.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  W związku z przebudową i modernizacją łączy telekomunikacyjnych w  Sądzie Rejonowym w Nowym Saczu (budynki przy ul. Pijarskiej 3, Strzeleckiej 1a i Mickiewicza 1) nastąpić mogą utrudnienia w kontaktach telefonicznych i faxowych z poszczególnymi wydziałam tut. Sądu w dniach 25 i 26 listopada 2013r.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie A-0000-20/13

  Zarządzenie A-0000-20/13

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

  z dnia 05 listopada 2013r.

   

  W związku z reorganizacją Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

   

  Czytajwięcejo:
 • Wezwanie do odbioru depozytu

  Sygn. akt Ns 654/13


  Wezwanie do odbioru depozytu  Dnia 14 sierpnia 2013 roku


  Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208 poz. 1537 ze zm.),

  Czytajwięcejo:
 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 654), która weszła w życie w dniu 7 lipca 2013 r. wprowadzone zostały nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego

  Czytajwięcejo:
 • Inofrmacja

  "Informacja” opracowana przez Zastępcę Kuratora Okręgowego tut. Sądu Okręgowego w sprawie uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych.

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE A-0000-7/13

  ZARZĄDZENIE A-0000-7/13 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU z dnia 16 maja 2013 r.


  I. Na podstawie § 82 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003r.

   

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Informuje się,że od dnia 01.01.2013r. poniedziałkowe dyżury do godz. 18.00 sekretariatów wydziałów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbywają się w Biurze Obsługi Interesanta p.008 na parterze budynku.

  Czytajwięcejo: