Aktualności

Artykuły

 • Zarządzenie A-0000-11/12

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

   

  W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

   

   

  1. W miesiącu październiku 2017 r. dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 2 i 3 październik 2017 r.

   

   

  Czytajwięcejo:
 • Wydziały Zamiejscowe

  Uprzejmie informujemy,  iż pisma  procesowe w sprawach prowadzonych w  Wydziałach  Zamiejscowych  Sądu  Rejonowego w Nowym Sączu  
  z siedzibą w Muszynie tj:

  Czytajwięcejo:
 • Obywatelski Sędzia Roku

  Uprzejmie informujemy, iż zwycięzcą  trzeciej edycji plebiscytu na obywatelskiego Sędziego Roku został Pan Sędzia Bartosz Łopalewski z V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi.

  Informacja o powołaniu zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi.


  W związku z powołaniem z dniem 12 czerwca 2017 roku Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162),

  Czytajwięcejo:
 • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

  DWS

   

  W dniu 23 maja 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu (ul. Strzelecka 1A) odbyła się impreza edukacyjna z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, którego obchody zainicjowało Europejskie Stowarzyszenie MEDEL "Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”.

  Czytajwięcejo:
 • Court Watch Polska w Nowym Sączu

  Court Watch

   

  W dniu 17 maja 2017 roku w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Court Watch Polska. Pomysłodawcą oraz gospodarzem spotkania był Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Dariusz Rams. O jego odświętny przebieg zadbała Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Barbara Sułkowska – Sromek.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu udzielane będą informacje i  porady  osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 010 na parterze budynku  przy ul.Pijarskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

  Czytajwięcejo:
 • Opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego

  Opłata dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego

   

  W związku z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo przez sąd (Dz.U.2016.1420) oraz brzemieniem art. 95i.(55) znowelizowanej ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. 2014.164) informuję o obowiązku uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłata ta zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej po dokonaniu wpisu.

   

   

   

   

  Czytajwięcejo: