Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

OGŁOSZENIE

„ W dniu 20.10.2015r zmarł Krzysztof Kowal ostatnio zamieszkały w Chicago (USA). Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zawiadamia ..."

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1363/15 zawisła sprawa z wniosku spadkobiercy testamentowego Marii Talarczyk o stwierdzenie nabycia spadku

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 1073/15

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn.akt I Ns 1073/15 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Gwiżdża przy uczestnictwie Antoniego Gadzina, Józefa Gadzina, Marty Anielczyk, Beaty Chruślickiej – Faron, Andrzeja Gadzina o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę ...

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 53 17 225 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału: [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]