Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu kwietniu 2015 dniami wewnętrznymi są : 1 i 2 kwietnia 2015 r.

 

Sygn. akt I Ns 634/12

Sygn. akt I Ns 634/12

 

 

Postanowienie

 

 

Dnia 18 marca 2015r.

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

w składzie:

Sygn. akt I Ns 938/14

Sygn. akt I Ns 938/14


Ogłoszenie


Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 października 2014

Informacja

Informuje się, że w dniu 31 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy i Rejonowy w Nowym Sączu czynne będą do godziny 13.30


Dyżur do godz.15.30 pełnić będzie Biuro Podawcze i Biuro Obsługi Interesanta

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   SSR Anna [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)