Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Sygn. akt I Ns 1332/14

Sygn. akt I Ns 1332/14

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu wszczęto postępowanie z wniosku kuratora o sygn.

ZARZĄDZENIE A-0212-2/15

ZARZĄDZENIE  A-0212-2/15

 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu

z dnia 14 kwietnia 2015r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a, art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2015, poz. 133/ w związku z § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych / Dz. U. z 2014., poz. 259/, oraz z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  / Dz. U. z 2014r., poz.1502 ze zm./

zarządza się co następuje :

Sygn. akt I Ns 297/15

Sygn. akt I Ns 297/15

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 12 marca 2015 roku

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Łopalewskiego

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu kwietniu 2015 dniami wewnętrznymi są : 1 i 2 kwietnia 2015 r.

 

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   SSR Anna [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)