Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1308/15

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale I Cywilnym do sygn.akt I Ns  1308/15 zostało ogłoszone postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Łukaszu Pancerzu PESEL 85011918193,   zmarłym 8 września 2015r.,  ostatnio zamieszkałym w Jelnej nr 89. ...

Ogłoszenie w sprawie I Ns 51/16

OGŁOSZENIE

 

„W oparciu o treść art. 6363 § 3 k.p.c. i art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 r. do tut. Sądu złożony został wykaz inwentarza sporządzony przed notariuszem Michałem Buchmanem w dniu 9 czerwca 2016 r. do Rep.A 3914/2016 prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 8 - po Franciszku Brdej s. Romana i Marii, zmarłym 22 grudnia 2015 r. w Nowym Sączu, ostatnio stale zamieszkałym w Nowym Sączu, PESEL 39112403935. ...

akt I Ns 1210/14

OGŁOSZENIEPrzed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. akt I Ns 1210/14 toczy się postępowanie z wniosku Deustche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Andrzeju..

I Ns 814/16

Sygn. akt Ns 814/16

 

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia 15 lipca 2016r.

 

Sąd  Rejonowy  w  Nowym  Sączu  Wydział  I  Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Rafał Hevler

Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016r. w Nowym Sączu

sprawy z urzędu

przy uczestnictwie Andrzeja Kordasza, Józefy Duda, Teresy Giec, Antoniny Gwiżdż, Ludwiki Tokarczyk i Marii Nosal, Mariana Kluski, Marii Piekarz, Józefy Fiut, Wojciecha Kluski, Sabiny Szumacher, Lucyny Tokarz, Rafała Kluski oraz kuratora spadkobierców Heleny Kluski - Ireny Jabłońskiej

o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

Ogłoszenie w sprawie I Ns 185/16

OGŁOSZENIE

 


„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się, pod sygn. akt I Ns 185/16, postępowanie z wniosku Mariana Frączka i Wiktorii Frączek o stwierdzenie nabycia w trybie ustawy z dnia 26.10.1971r. ...

Najczęściej czytane

I Wydział Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 53 17 225 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału: [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

V Wydział Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530 Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty sądowe Wydziałów:   I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, [...]