Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 23 maja 2016 r wydanym w sprawie VII Ns 111/16 na wniosek Marka Młynarczyka Sąd Rejonowy W Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie zarządził

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu lipcu 2016 dniami wewnętrznymi bez przyjmowania stron są : 2 i 4 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 940/15 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Ciapały przy uczestnictwie Gminy Podegrodzie, Anny Konieczny, Michała Konieczny, Andrzeja Łatki, Wioletty Łatka, Michała Mordarskiego, Michała Jana Mordarskiego, Władysława Palucha, Stanisława Siwulskiego, Krzysztofa Szyszki, Bogusława Śledź ...

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale I Cywilnym do sygn.akt I Ns  Ns 576/16 został złożony przez Zbigniewa Czadera i Marka Czadera, którzy nabyli na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza spadek po Krystynie Antoninie Czader PESEL 40060800725 zmarłej 11 marca 2016r. ostatnio zamieszkałej w Nowym Sączu, przy ul. Axentowicza 27x/1  - wykaz majątku na urzędowym formularzu...

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1363/15 zawisła sprawa z wniosku spadkobiercy testamentowego Marii Talarczyk o stwierdzenie nabycia spadku

Najczęściej czytane

I Wydział Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 53 17 225 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału: [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 800 – 1500 w tym przerwa od [...]

V Wydział Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]