Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Sygn. akt I Ns 938/14

Sygn. akt I Ns 938/14


Ogłoszenie


Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 14 października 2014

Informacja

Informuje się, że w dniu 31 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy i Rejonowy w Nowym Sączu czynne będą do godziny 13.30


Dyżur do godz.15.30 pełnić będzie Biuro Podawcze i Biuro Obsługi Interesanta

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu styszniu 2015 dniami wewnętrznymi są : 2 i 5 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE I Ns 39/14

I Ns 39/14


OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z wniosku Mirosława Cabana sygn. akt I Ns 39/14, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE A-0000-4/14

ZARZĄDZENIE A-0000-4/14


Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
z dnia 31 marca 2014r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a, art. 31 a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2013, poz. 427 ze zm. I, w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych / Dz. U. Nr 38 poz. 249 ze zm./, oraz z art. 130 Kodeksu pracy / Dz. U. Nr 38 poz. 249 ze zm./,oraz z art. 130 Kodeksu pracy /Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz.94 ze zm./ zarządza się co następuje :

 

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   SSR Anna [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]