Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

INFORMACJA dotycząca BOI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 września 2014 r. rozpoczęło swoją działalność telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta z obszarów właściwości Sądów Okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie.

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu październiku 2014 dniami wewnętrznymi są : 1 i 2 października 2014 r.

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

Postanowienie

Sygn. akt I Ns 1116/14


P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 5 września 2014 rokuSąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny
w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Łopalewskiego
po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 roku na posiedzeniu niejawnym
sprawy
z wniosku: Sławomira Tułodzieckiego, Marii Nowak, Barbary Sopaty
o złożenie do depozytu

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   SSR Anna [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]