Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

ZARZĄDZENIE A-0212-2/15


Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu
z dnia 14 kwietnia 2015r
.Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a, art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  /Dz. U. z 2015, poz. 133/ w związku z § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Dz. U. z 2014., poz. 259/, oraz z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  / Dz. U. z 2014r., poz.1502 ze zm./
zarządza się co następuje :

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 743/14 toczy się postępowanie z wniosku Stefana Bochenka, Ryszarda Turskiego, Krzysztofa Turskiego, Władysławy Bochenek, Fryderyka Turskiego, Mirosława Bochenka, Jadwigi Małek, Anny Bochenek, Marii Hudzik, Emilii Winter, Bożeny Gawąd i Ireny Wierzbanowskiej z udziałem Andrzeja Bielaka, Wiesława Bielaka, Ireny Gągoli, Krystyny Bielak, Marii Sokołowskiej, Ewy Dumany – Syga, Krystyny Dumany – Groń, Franciszki Dumany, Stanisława Dumany, Marii Dumany – Stępień, Kazimierza Dumany i Heleny Dumany, Krystyny Bielak c. Jana Bielaka, Teresy Dumany, Janiny Dumany, Tadeusza Dumany i Moniki Mikulskiej o stwierdzenie nabycia....

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 1393/14 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Gieńca z udziałem Jana Gieńca, Tadeusza Gieńca, Stanisława Gieńca, Piotra Gieńca, Krzysztofa Gieńca, Wojciecha Gieńca, Barbary Rajki i Bolesława Gieńca o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia przez Anielę Gieniec c. Michała i Katarzyny z dniem 04 listopada 1971r. 77/96 części własności nieruchomości położonej w Łazach Biegonickich, gmina Stary Sącz stanowiącej się dz. ew. nr: 10 o pow. 0,30 ha (powstałej z pgr 29/4 o pow. 0,3140 – Lwh 44 gm. kat. Myślec.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowym wNowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 514/14 toczy się postępowanie z wniosku Franciszki Basty o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię własności nieruchomości położonej w Nowym Sączu, obręb nr 061, woj. małopolskie stanowiącej się dz. ew. nr: 7 o pow. 0,0731 ha (powstałej z pgr 1596/47 o pow. 0,0731 obj. Kw nr NS1S/00002413/5.

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu lipcu 2015 dniami wewnętrznymi są : 1 i 2 lipca 2015 r.

 

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   SSR [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)