Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 255/12 toczy się postępowanie z wniosku Jana Kołodzieja przy uczestnictwie Stanisławy Hebdy, Jana Hebdy, Stanisława Hebdy, Jana Kozika, Marii Kołodziej i Skarbu Państwa - Starosty Nowosądeckiego, postępowanie o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę przez zasiedzenie:

 

ZARZĄDZENIE A-0000-4/14

ZARZĄDZENIE A-0000-4/14


Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
z dnia 31 marca 2014r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a, art. 31 a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2013, poz. 427 ze zm. I, w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych / Dz. U. Nr 38 poz. 249 ze zm./, oraz z art. 130 Kodeksu pracy / Dz. U. Nr 38 poz. 249 ze zm./,oraz z art. 130 Kodeksu pracy /Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz.94 ze zm./ zarządza się co następuje :

 

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu kwietniu 2014 dniami wewnętrznymi są : 1 i 2 kwietnia 2014 r.

 

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   18 448 52 10 Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 449 64 19 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]